Çatı Ustası

Çatı Ustası

Çatılar özellikleri itibariyle binaların en çok dış etkenlerle karşı karşıya kalan alanlar olarak yer almaktadır. Çoğu doğal olayların meydan getirdiği kar, yağmur ve fırtına gibi oluşumalar karşı binaların çatılarının önemi o aşamada ortaya konulmaktadır. Çatılar sadece bina sakinlerinin değil, etraftaki bina ve insan, araç gibi birçok faktörler açısından risk oluşturmaktadır. Çatı ustası, bu konuda tüm binaların bakım, onarım ve tamirat gibi birçok alanda yardımcı olmaktadır.

Çatılar bir nevi masum oldukları gibi, önlem alınmadığında büyük kayıplara sebep veren alanlar olarak yer almaktadır. Çatıların bakım işlemlerinin maliyetlerinin yüksek olmaması, tüm bina sakinlerinin her yıl gerekli bakım ve tamirat işlemlerinin yapılmasının önemi oldukça yüksektir.

Zamanında Bakım ve Onarım İşlemlerinin Yapılan Çatıların Avantajları Nelerdir?

 • Çevresel faktörlere verilecek zararın önlenmesi
 • Enerji fatura tüketiminde tasarrufların sağlanması
 • Devletlerin tasarruf kalemlerinde avantajlar sağlanması
 • Güzel görünüm sağlanması
 • Binaların ömürlerinin uzamasına yardımcı olunması

Çatı bakım maliyetleri, masraf olarak yüksek fiyatlarla nitelendirilmemektedir. Yağmur ve fırtına gibi olayların oluşturduğu dairelere zararlar, yapılacak bakım fiyatlarından çok daha yüksek olması, bina yönetimleri ve bina sakinleri gerekli bakım ve onarımlarının yapılmasının önemlini ortaya koymaktadır. Çatı ustası, bakım ve onarım yapılacak yerler ile ilgili ürün tespiti ve fiyatlandırma konusunda yardımcı olmaktadır.

Çatı Ustasının Görevleri Nelerdir?

 • Çatının izolasyonunun sağlanması ve ısı yalıtımının sağlanması konusundan gerekli hizmetlerin yerine getirilmesi
 • Kırık veya onarımı yapılacak olan çatının teknik işlemlerinin yerine getirilmesi
 • Çatıdaki yapılacak işlemlerin, güvenlik tedbirleri dahilinde yapılmasını sağlanması
 • Bina sakini veya yöneticilere, yapılan veya yapılacak hizmet hakkında bilgi verilmesi
 • Yapım aşamasından sonra garanti veya uyulmasın gerekilen tüm tedbirlerin ve önlemlerin bilgilendirilmesinin yapılması
 • Onarım veya bakımı yapılacak çatılardaki tadilatları titiz ve incelikli bir şekilde yerine getirilmesi
 • Alan tespiti yapıldıktan sonra yapılması gerekilen ürünlerin fiyatlandırma konusunda detaylı bilgilerin sunulması

Çatı işlemleri bazı tadilat işlemlerinin içinde zor ve riskli bir iş olmasının, iş güvenliği sağlandıktan sonra işlemlerin yerine getirilmesi oldukça önemlidir. Çatı ustası gerekli tedbirleri almasından sonra ki aşamada işlemlere başlamasını büyük can kayıplarının ve yaralanma gibi durumlardan kaçınılmasını sağlamaktadır.

Çatı Ustası
WhatsApp
Çevirimiçi